یاشیل تؤرپاغین آل بایراغییسان

اوره كلر سئوینجی ائل دایاغیسان

آدزبایجان  سهندی  ساوالانیسان

ایره لی ایره لی ایره لی تیراختور

*****    *******

شانلی ائلیمین اوره گی سن سن

گئجه لر شامیمین چوره گی سن سن

قیرتیم  شرفیم  امگیم سن

ایره لی ایره لی ایره لی  تیراختور

*******       ********

گورسون آسیا آذر قیرتینی

بیرده هاوادارین سئل قودرتینی

یوكسلدك  آزربایجان  شهرتینی

ایره لی ایره لی ایره لی تیراختور

دوشنبه 7 اسفند 1391
بؤلوملر : قوشما - قزل,